Arkkipiispan kiitoskirje

Arkkipiispa Kari Mäkinen kiittää kuluneen kauden luottamushenkilöitä heidän tekemästään työstä kirkon hyväksi.

Lataa ja välitä arkkipiispan allekirjoittama kirje seurakuntanne luottamushenkilöille.
Kirje suomeksi ja ruotsiksi

Hyvä kirkon luottamushenkilö,

Lämmin kiitos ajastasi, ajatuksistasi ja työstäsi kirkon yhteiseksi hyväksi
toimiessasi seurakunnan luottamushenkilönä kaudella 2015-2018.

Mukanaolosi on osaltaan mahdollistanut kirkon perustehtävää – puhua
armollisesta Jumalasta ja tukea ihmisiä lähellä ja kaukana.

Tulevien seurakuntavaalien yhteisenä teemana on Minun kirkkoni.
Kirkkomme tarvitsee vastuunkantajikseen erilaisia ja eri-ikäisiä jäseniä.
Kutsun Sinua rakentamaan tulevaisuuden kirkkoa omalla tavallasi.

Millainen Sinun kirkkosi on?

Tukea ja tietoa vaaleista löydät osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Hyvän Jumalan siunausta vuonna 2018

Kari Mäkinen
Arkkipiispa