Vaalikirjeen/ilmoituskortin tilaus

Vaalikirjeen postitus jokaiselle äänioikeutetulle seurakunnan jäsenelle on pakollista äänestysalueisiin jakautuneille seurakunnille. Muillekin seurakunnille vaalikirjeen postitus on varsin suositeltavaa. Kotiin kannettava vaalikirje muistuttaa seurakuntalaista paitsi vaaleista ja äänestämisestä, myös seurakunnasta ja sen toiminnasta ylipäänsä. Vaalikirjeen postitus keskitetysti tapahtuu lokakuussa 2022.  

Vaalikirjeen tulostuspalveluista on solmittu puitesopimus Posti Messaging Oy:n kanssa. Seurakuntien tulee ilmoittaa tulostuspalvelun tuottajalle 30.6. mennessä mahdollisesta osallistumisestaan tulostuspalveluun. Samalla seurakunta ilmoittaa mahdollisen kuvallisen ehdokaslistan tuottamisesta sekä mahdollisen oman vaalikirjeen tuottamisesta palveluntuottajalle. 

Kirjeen hinta

Seurakuntavaalikirjeen kokonaishinta muodostuu Posti Messaging Oy:n laskuttamasta vaalikirjeen tulostuspalvelusta sekä erikseen laskutettavasta postimaksusta. Tulostuksen ja materiaalin hinta 0,088 euroa/seurakuntavaalikirje pitää sisällään kirjeen tulostuksen, kuorituksen, lähetyskuoren ja kolme A4 arkkia. Mahdollisen lisäsivun hinta on 0,026 euroa/kappale sisältäen A4 paperiarkin tulostuksen ja lisäsivun kuorituksen.

Seurakuntavaalikirjeen jakelun toteuttajaksi on valittu Posti Oyj. Jakelua koskeva puitesopimus on seurakuntien hyödynnettävissä myös siinä tapauksessa, kun seurakunta ei hyödynnä kilpailutettua tulostuspalvelua.

Kirjemäärä kpl         Postimaksu            Tulostus ja materiaali*         Yhteensä

1-4 999                          0,503 €                    0,088 €                                        0,591 €

5 000-34 999                0,377 €                    0,088 €                                        0,465 €   

35 000-69 999              0,321 €                    0,088 €                                        0,409 €   

70 000-99 999              0,306 €                    0,088 €                                        0,394 €   

* Tulostuksen ja materiaalin hinta pitää sisällään kirjeen tulostuksen, kuorituksen, lähetyskuoren ja 3 x A4 arkkia.
Lisäsivuista veloitetaan 0,026 €/kpl
Hinnat ilman arvonlisäveroa.

Mitä kirjeeseen tulee?

Kirjeen osana on ilmoituskortin sekä ehdokaslistan/listojen lisäksi markkinointikirje, jossa on kampanjan standarditeksti sekä seurakuntakohtaisesti muokattava kirkkoherran/seurakunnan tervehdys. Sen osuus on noin 600 merkkiä. Seurakunnat voivat katsoa markkinointikirjeen kirkon intranet Sakastista (hallinto ja talous > seurakuntahallinto > seurakuntavaalit > vaalikirje). Seurakunnilla on näissä vaaleissa myös mahdollista toteuttaa kokonaan oma markkinointikirje. Ohjeet oman pdf:n tekemiseen löytyvät Sakastista samasta paikasta (hallinto ja talous > seurakuntahallinto > seurakuntavaalit > vaalikirje).

Tulostuspalvelussa vaalikirjeeseen siirretään tietoja laskentajärjestelmästä. Näitä tietoja ovat srk:n perustiedot, ennakkoäänestyspaikat, äänestyspaikat sekä listat ja ehdokkaat. Nämä tiedot on tarkoitus tallentaa laskentajärjestelmään.

Tietojen tallentamisen aikataulu tarkentuu pian ja kerromme siitä näillä infosivuilla.

Päivitämme tätä sivua kevään 2022 aikana.