Vaalikirjeen/ilmoituskortin tilaus

Vaalikirjeen postitus jokaiselle äänioikeutetulle seurakunnan jäsenelle on pakollista äänestysalueisiin jakautuneille seurakunnille. Muillekin seurakunnille vaalikirjeen postitus on varsin suositeltavaa. Kotiin kannettava vaalikirje muistuttaa seurakuntalaista paitsi vaaleista ja äänestämisestä, myös seurakunnasta ja sen toiminnasta ylipäänsä. Vaalikirjeen postitus keskitetysti tapahtuu seurakuntien tilausten mukaan lokakuussa 2022.  

Vaalikirjeen tulostuspalveluista on solmittu puitesopimus Posti Messaging Oy:n kanssa.
Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 30.8. asti. Seurakuntien tulee ilmoittaa tulostuspalvelun tuottajalle 30.8. mennessä mahdollisesta osallistumisestaan tulostuspalveluun. 

Jos ilmoittautuu tulostuspalveluun, niin postitusta ei tarvitse tilata erikseen.
Jos tilaa tulostuksen joltain muulta painotalolta, niin silloin postitus pitää tilata erikseen (Tällöin tilauksen tekee joko painotalo tai seurakunta.). Kts. kohta "Seurakuntavaalikirjeen postitus seurakunnan hankkimana".


Tilausjärjestelmä aukaistu SakastissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirjeen hinta

Seurakuntavaalikirjeen kokonaishinta muodostuu Posti Messaging Oy:n laskuttamasta vaalikirjeen tulostuspalvelusta sekä erikseen laskutettavasta postimaksusta. Tulostuksen ja materiaalin hinta 0,088 euroa/seurakuntavaalikirje pitää sisällään kirjeen tulostuksen, kuorituksen, lähetyskuoren ja kolme A4 arkkia. Mahdollisen lisäsivun hinta on 0,026 euroa/kappale sisältäen A4 paperiarkin tulostuksen ja lisäsivun kuorituksen.

Kolme A4 arkkia koostuu seuraavasti:

  • Ilmoituskortti 1 arkki.
  • Vaalikirje 1 arkki.
    Myös seurakunnan itse tuottama vaalikirje (pdf) voi olla enintään yhden sivun mittainen. Vaalikirjeen kääntöpuolelle tulostetaan seurakunnan laskentajärjestelmään tallentamat ennakkoäänestyspaikkatiedot. 
  • Ehdokaslista 1 arkki. Ehdokaslistan arkkien lukumäärä on riippuvainen seurakunnan ehdokkaiden määrästä.  Mikäli arkkeja enemmän kuin yksi, laskutus lisäsivuhinnalla.

Seurakuntavaalikirjeen jakelun toteuttajaksi on valittu Posti Oyj. Jakelua koskeva puitesopimus on seurakuntien hyödynnettävissä myös siinä tapauksessa, kun seurakunta ei hyödynnä kilpailutettua tulostuspalvelua.

Kirjemäärä kpl         Postimaksu            Tulostus ja materiaali*         Yhteensä

1-4 999                          0,552 €                    0,088 €                                        0,640 €

5 000-34 999                0,414 €                    0,088 €                                        0,502 €   

35 000-69 999              0,353 €                    0,088 €                                        0,441 €   

70 000-99 999              0,336 €                    0,088 €                                        0,424 €   

* Tulostuksen ja materiaalin hinta pitää sisällään kirjeen tulostuksen, kuorituksen, lähetyskuoren ja 3 x A4 arkkia.
Lisäsivuista veloitetaan 0,026 €/kpl
Hinnat ilman arvonlisäveroa.

Postin tiedote hinnankorotuksista

Mitä kirjeeseen tulee?

Kirjeen osana on ilmoituskortin sekä ehdokaslistan/listojen lisäksi tervehdys, jossa on kampanjan standarditeksti sekä seurakuntakohtaisesti muokattava kirkkoherran/seurakunnan tervehdys. Sen osuus on noin 600 merkkiä. 

Seurakunnilla on näissä vaaleissa myös mahdollista toteuttaa kokonaan oma tervehdys sekä kuvallinen ehdokaslista/listat. 

  • Mikäli seurakunta toteuttaa oman tervehdyksen, tulee se olla tallennettuna pdf-tiedostona järjestelmään 30.8. mennessä. 
    Huom! Tervehdys voi olla enintään yhden sivun mittainen.
  • Mikäli seurakunta toteuttaa oman kuvallisen ehdokaslistan/listat, tulee se olla/ne olla tallennettuna pdf-tiedostona järjestelmään 5.10. klo 16 mennessä.

Tulostuspalvelussa vaalikirjeeseen siirretään tietoja laskentajärjestelmästä, jonne seurakunta on ne tallentanut. Näitä tietoja ovat srk:n perustiedot, ennakkoäänestyspaikat, äänestyspaikat sekä listat ja ehdokkaat (mikäli seurakunta käyttää Kirkkohallituksen tuottamattamia listoja). 

Ilmoittautuminen ja tilaaminen

Mallit sekä ohjeet ilmoittautumiseen ja tilaamiseen Sakastissa.

Seurakuntavaalikirjeen postitus seurakunnan hankkimana

Tilausohje Sakastissa. 

Päivitämme tätä sivua kesän 2022 aikana.