Seurakuntavaaliehdokkaista tiedottaminen

Luottamustoimi seurakunnassa on julkinen tehtävä.  Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia asiakirjoja, kun ne on toimitettu vaaliviranomaiselle. Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta siltä osin, kuin se on julkinen. Jos media tai muu taho pyytää seurakunnalta ehdokastietoja, tiedot tulee lähtökohtaisesti antaa. Tietojen pyytäjän tulee yksilöidä, mitä tietoja hän haluaa, mutta perusteluja ei tarvitse esittää.

Lue ohje: Seurakuntavaaliehdokkaista tiedottaminen

Vaalikone

Jos henkilö ei ole sallinut tietojensa luovuttamista vaalikoneen toimittajalle, hänen tietojaan ei siirretä 21.9. tehtävässä ajossa vaalikoneeseen. Tällainen henkilö voi kuitenkin muuttaa mielensä ja pääsee vastaamaan vaalikoneeseen myöhemmin tekemällä siitä pyynnön vaalikonetukeen (tuki.vaalikone@evl.fi). Seurakunnat vastaavat vaalikoneohjeiden ja seurakuntakoodien jakamisesta niille ehdokkaille, jotka haluavat vastata vaalikoneeseen. Lähtökohtaisesti seurakunnat siis jakavat nämä ohjeet nyt niille ehdokkaille, jotka ovat lomakkeella ilmoittaneet asiasta ruksilla.

 

Ehdokaslistat seurakuntien verkkosivuilla

Ehdokaslistat ennen 1.10. ja ehdokaslistat 1.10. jälkeen

  • Jos vaalilautakunta on hyväksynyt kaikki ehdokaslistat kokonaisuudessaan jo 17. tai 18.9., tällöin ne voi julkaista jo nyt.
  • Jos osa listoista on hyväksymättä esim. ehdokkaiden vaalikelpoisuuden puutteiden vuoksi, suosituksena on että odotetaan lisäselvityksen saamista ja listan hyväksymistä vaalilautakunnan kokoukseen 1.10. asti ja sen jälkeen kaikki listat voi julkaista. Suositus perustuu ehdokkaiden tasapuoliseen kohteluun.

Ruksin puuttuminen ehdokkaan suostumuslomakkeen kohdassa 1. ei estä ehdokaslistojen julkaisemista seurakunnan verkkosivuilla.

Perjantaina 21.9. klo 12 saakka voi ehdokkaiden suostumuksia päivittää Valakseen, ja sen lisäksi vielä ajalla 1.-3.10., ennen kuin ehdokastiedot hyväksytään. Suostumuksia voi siis edelleen ottaa vastaan.