Valtakunnallinen vaaliviestintä

Valtakunnallisen kampanjan kohderyhmänä ovat 30–55-vuotiaat, kirkkoon myönteisesti suhtautuvat kirkon jäsenet. Tavoitteena on sekä saada uusia ehdokkaita että nostaa äänestysprosenttia. Kampanja keskitetään verkkoon, jossa äänestäjät ja potentiaaliset uudet ehdokkaat tavoitetaan parhaiten.

Seurakuntavaaleista viestimiseksi Kirkon viestintä (ent. Kirkon tiedotuskeskus) toteuttaa valtakunnallisen mediakampanjan, jonka konseptina on Minun kirkkoni. Valtakunnallinen kampanja on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe ajoittuu ehdokasasetteluvaiheeseen keväällä 2018. Toinen vaihe ajoittuu syksyyn 2018 ja vaalien ennakkoäänestysaikaan. Kirkon viestinnän kumppanina valtakunnallisen mediakampanjan toteutuksessa on Superson oy, joka toteuttaa osan sisällöistä.

 

Vaalien verkkosivusto

Valtakunnallinen vaalisivusto sijaitsee osoitteessa seurakuntavaalit.fi. Se avataan 1.3., jolloin sisällöt painottuvat ehdokasasetteluun ja valitsijayhdistysten esittelyyn. Sivustolta on myös ohjauksia seurakuntien omille verkkosivuille.

Sivusto julkaistaan myös ruotsiksi. Pääsisällöistä tulee tiivistelmät englanniksi sekä selko- ja viittomakielellä.

 

Kampanjointi nuorille aikuisille

Vaaleissa on äänioikeus 16 vuotta täyttäneillä kirkon jäsenillä. Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI toimii edistääkseen nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ev.lut. kirkon piirissä ja tekee myös vaaleihin liittyvää kampanjointia. Lisätietoa NAVI:n verkkosivuilta.

Paikallinen vaaliviestintä

Seurakuntavaalit ovat aina paikallisvaalit. On tärkeää, että seurakunnat viestivät itse vaaleista ja tekevät vaaleja tunnetuksi omalla paikkakunnalla. Paikallisten teemojen painotukselle on vaalien viestinnässä runsaasti tilaa. Tutustu valtakunnallisiin teemoihin >

Minun kirkkoni -tunnus ja muut viestintämateriaalit ovat vapaasti seurakuntien käytettävissä. Myös vinkkejä paikalliseen näkyvyyteen lisätään vaalivuoden edetessä. Minun kirkkoni -konsepti mahdollistaa hyvin esimerkiksi paikallisten kasvojen esiin nostaminen – heitä voi pyytää kertomaan kokemuksiaan kirkosta tai omasta toiveseurakunnastaan ja siten herättää kiinnostusta äänestämistä ja vaikuttamista kohtaan.

> Viestintämateriaalit

Mediatila ja muut kustannukset

Paikallisen mediatilan varaaminen ja kustannukset (esimerkiksi ulkomainonta, ilmoitukset paikallislehdissä, paikallisradiossa, julisteiden painatus) sekä mahdolliset vaali-ilmeellä varustetut mainosartikkelit (esim. kahvikupit, kynät, ilmapallot vaali-ilmeellä) tulevat seurakuntien itse vastattaviksi. Tämä on hyvä huomioida laadittaessa seurakunnan talousarviota vuodelle 2018.

Granon verkkokauppa tulee palvelemaan seurakuntia mainosartikkeleiden tilaamisessa.

Jos tarvitsette kumppania omaan paikalliseen kampanjasuunnitteluun ja räätälöityihin toteutuksiin, voitte olla yhteydessä Supersoniin.