Vaalikone seurakunnissa

Seurakunta tallentaa ehdokastiedot sekä mahdolliset omat vaalikoneen kysymykset laskentajärjestelmään, josta ne siirretään vaalikoneeseen.

Seurakunnat voivat lisätä vaalikoneeseen myös seurakunnan omia kysymyksiä (1–3 kpl). Kysymykset tulevat vaalikoneessa viimeiseksi ja ovat tyyppiä väite (täysin eri mieltä 1 2 3 4 5 täysin samaa mieltä).

 

Aikataulu

aikataulu
Aikataulu Toimenpide Vastuu
10.6.2022 mennessä Ilmoitus laskentajärjestelmän käyttäjästä seurakunta
16.9.-21.9. klo 16 mennessä

Tietojen syöttäminen ja hyväksyminen laskentajärjestelmään:

  • seurakunnan perustiedot
  • ennakkoäänestyspaikat
  • äänestyspaikat
  • listat (ilman numeroita)
  • ehdokkaat (ilman numeroita)
seurakunta
syksy 2022 (21.9. mennessä) Seurakunta voi tallentaa omat kysymykset (3 kpl) vaalikoneeseen laskentajärjestelmän kautta.  seurakunta
26.9. Siirretään ehdokastiedot laskentajärjestelmästä vaalikoneeseen ilman numeroita. kirkkohallitus

27.9.

 

27.9.-6.10.

Vaalikoneen käyttäjätunnukset toimitetaan suoraan ehdokkaalle suostumuslomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Ehdokkaat vastaavat vaalikoneen kysymyksiin sekä tallentavat kuvan vaalikoneeseen. Näitä kuvia käytetään sivustoille lisättävissä upotuksissa.

kirkkohallitus

ehdokas

3.10.
klo 16-

4.10.
klo 21 

Syötetään ja hyväksytään listojen ja ehdokkaiden numerot sekä tehdään mahdolliset oikaisut tai täydennykset valitsijayhdistysten ja ehdokkaiden tietoihin laskentajärjestelmässä. seurakunta
6.10. Siirretään ehdokasnumerot vaalikoneeseen sekä mahdolliset oikaisut ja täydennykset kirkkohallitus
lokakuu 2022 Vaalikone aukeaa yleisölle. kirkkohallitus