Vaalikone seurakunnissa

Seurakunta tallentaa ehdokastiedot laskentajärjestelmään, josta ne siirretään vaalikoneeseen.

Aikataulu

aikataulu
Aikataulu Toimenpide Vastuu
kesä 2022 Laskentajärjestelmän käyttöoikeudet seurakuntiin. kirkkohallitus
syyskuu 2022

Tietojen syöttäminen ja hyväksyminen laskentajärjestelmään:

  • seurakunnan perustiedot
  • ennakkoäänestyspaikat
  • äänestyspaikat
  • listat (ilman numeroita)
  • ehdokkaat (ilman numeroita)
seurakunta
syyskuu 2022 Siirretään ehdokastiedot laskentajärjestelmästä vaalikoneeseen. kirkkohallitus
syyskuu-lokakuu 2022

Vaalikoneen käyttäjätunnukset toimitetaan suoraan ehdokkaalle.

Ehdokkaat vastaavat vaalikoneen kysymyksiin syys-lokakuussa.

kirkkohallitus

ehdokas

lokakuu 2022 Syötetään ja hyväksytään listojen ja ehdokkaiden numerot sekä tehdään mahdolliset oikaisut tai täydennykset valitsijayhdistysten ja ehdokkaiden tietoihin laskentajärjestelmässä. seurakunta
lokakuu 2022 Siirretään ehdokasnumerot vaalikoneeseen. kirkkohallitus
lokakuu 2022 Vaalikone aukeaa yleisölle. kirkkohallitus