Vaalit ja tietosuoja

Ehdokkaiden tietoja on tarkoitus käyttää tämän vuoden vaaleissa esimerkiksi vaaliviestinnässä. Ehdokkaan suostumuslomakkeella ehdokkaita informoidaan tietojen käytöstä ja heiltä kysytään nyt tarkemmin suostumukset tietojen luovuttamiseen. Ehdokkaiden tiedot tallennetaan vaalien laskentajärjestelmän ehdokastietoihin.

Vaalien laskentajärjestelmän ehdokastiedoista on laadittu tietosuojaseloste. Seurakuntavaalit.fi-sivuston ehdokastiedoista laadittu tietosuojaseloste löytyy seurakuntavaalit.fi-sivuilta kohdasta rekisteriseloste. Myös vaalikoneen sisältämistä ehdokastiedoista tullaan laatimaan vastaava seloste.

Seurakunnan on informoitava ehdokkaita henkilötietojen käsittelystä. Tässä voi käyttää hyödyksi tietosuojaselosteita ja niiden sisältämiä tietoja.