Vaaliraportit äänestysalueisiin jakautuneissa seurakunnissa

Äänioikeutettujen luettelot on äänestysalueisiin jakautuneissa seurakunnissa tehty äänestysalueittain. Vaaliraportit äänioikeutettujen luetteloiden tarkistamista ja itseoikaisua varten eivät kuitenkaan tulostu äänestysalueittain.

Jos vaaliraportti on ohjeistettu liitettäväksi äänioikeutettujen luettelon perään, tulee tarkistaa, että luettelo liitetään oikean äänioikeutettujen luetteloiden perään. Jos luettelossa on henkilöitä, jotka kuuluvat eri äänestysalueille, Excel-muotoista luetteloa muokataan siten, että siitä tehdään jokaiselle äänestysalueelle oma luettelo, joka sisältää vain kyseiselle äänestysalueelle kuuluvat henkilöt.

Jos äänioikeutettujen luettelon tarkistamisen yhteydessä luetteloon on liitetty väärän henkilön tiedot, asia voidaan korjata kirkkolain 23 luvun 22 §:n mukaisesti itseoikaisuna.