Äänioikeus seurakuntavaaleissa: 15.8.2022 jälkeen kirkkoon liittyneet jäsenet

Jotta seurakunnan jäsen voi äänestää seurakuntavaaleissa, hänet tulee olla merkitty äänioikeutettujen luetteloon. Äänioikeutettujen luettelot on muodostettu kirkkohallituksen toimesta seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä 15.8.2022 päivän Kirjurin jäsentietojärjestelmässä olevilla tiedoilla. 15.8.2022 jälkeen kirkkoon liittyneiden jäsenien äänioikeus riippuu Kirjurin jäsentietojärjestelmän tietojen lisäksi siitä, käyttääkö vaalilautakunta oikeuttaan päivittää äänioikeutettujen luetteloa (kirkkolain 23 luku 22 §, äänioikeutettujen luettelon itseoikaisu).

Vaalilautakunnalla on oikeus lisätä äänioikeutettujen luetteloon 15.8.2022 jälkeen kirkkoon liittyneitä jäseniä. 15.8.2022 jälkeen kirkon jäseneksi liittyneiden osalta vaalilautakunnan on suositeltavaa oikaista äänioikeutettujen luetteloa kokouksissaan (3.10.2022 klo 16.00 jälkeen ja 4.11.2022 hyvissä ajoin ennen klo 16.00).  Seurakunnassa tulee huolehtia siitä, että Kirjurin jäsentietojärjestelmästä otetaan tarvittavat raportit (kirkkoon liittyneistä, kirkosta eronneista ja kuolleista) vaalilautakunnan kokouksiin äänioikeutettujen luettelon itseoikaisuja varten. Äänioikeutettujen luetteloa päivittämällä seurakunta voi varmistaa, että mahdollisimman moni kirkkoon 15.8.2022 jälkeen liittynyt jäsen voi äänestää seurakuntavaaleissa.

Vaalilautakunnan on viimeistään 4.11.2022 ennen klo 16.00 tehtävä tarvittavat itseoikaisut äänioikeutettujen luetteloon. Äänioikeutettujen luettelo on lainvoimainen 4.11.2022 klo 16.00 lukien, minkä jälkeen äänioikeutettujen luetteloon ei saa tehdä mitään merkintöjä. Lainvoimaista äänioikeutettujen luetteloa on vaaleissa noudatettava muuttamattomana. Henkilön, jolla vaalilautakunnalle esitetyn hallinto-oikeuden päätöksen mukaan on äänioikeus, on kuitenkin annettava äänestää.

Ohjeet äänioikeutettujen luettelon hakemiseen ja päivittämiseen löytyvät Sakastista Kirjurin Intrasta (Seurakuntavaalit 2022, Äänioikeutettujen luettelon itseoikaisu).