4 Äänioikeutettujen luettelot

Äänioikeutettujen luettelon tulee olla laadittu 1.9. mennessä.

YouTube-video

Ohje: Äänioikeutettujen luettelo

Äänioikeutettujen luettelon itseoikaisuun tarvittavien vaaliraporttien tulostamisesta on annettu ohjeet, jotka löytyvät Sakastista Kirjurin Intrasta kohdasta Seurakuntavaalit 2022.