9 Ennakkoäänestys-asiakirjojen käsittely vaalilautakunnissa

Ennakkoäänestyksen lähetekirje, vaalikirje ja vaalikuori on pidettävä yhdessä lukitussa paikassa.

YouTube-video

Ohje: Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely vaalilautakunnissa