7 Yleinen ennakkoäänestys

Vaalin toimittamista koskevat tarkat säännöt, joten vaalien ohjeisiin on perehdyttävä huolella.

 

YouTube-video

 

 Ohje: Yleinen ennakkoäänestys

 

Ennakkoäänestyksen lähetekirje

Pikaohje vaalitoimitsijalle ennakkoäänestyksen toimittamisesta

Ohje ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijan varautumisesta koronatilanteeseen

 

Seurakuntien postiosoitteet

Suomenkielisten seurakuntien postiosoitteet (päivitetty 7.11.2022)

Ruotsinkielisten seurakuntien postiosoitteet (päivitetty 11.11.2022)

Osoitelistoja päivitetään jatkuvasti seurakuntien tekemien ilmoitusten perusteella.

Huom! Yllä olevaan luetteloon ei sisälly tietoja 31.12.2022 lakkaavista seurakunnista. Lakkaaviin seurakuntiin kuuluvien äänioikeutettujen äänet toimitetaan 1.1.2023 seurakuntaliitoksen johdosta laajenevan tai toimintansa aloittavan seurakunnan vaalilautakunnalle.

31.12.2022 lakkaavat seurakunnat