7. Yleinen ennakkoäänestys

Vaalin toimittamista koskevat tarkat säännöt, joten vaalien ohjeisiin on perehdyttävä huolella.

YouTube-video

 Ohje: Yleinen ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyksen lähetekirje

Pikaohje ennakkoäänestyksen toimittamisesta vaalitoimitsijoille

Seurakuntien postiosoitteet

Seurakuntien postiosoitteet (päivitetty 2.11.) (Osoitelistaa päivitetään jatkuvasti seurakuntien tekemien ilmoitusten perusteella.)

Huomio! Yllä olevaan luetteloon ei sisälly tietoja 31.12.2018 lakkaavista seurakunnista. Lakkaaviin seurakuntiin kuuluvien äänioikeutettujen äänet toimitetaan 1.1.2019 seurakuntaliitoksen johdosta laajenevan tai toimintansa aloittavan seurakunnan vaalilautakunnalle.

Lisätiedot: Birgitta Hämäläinen