7 Yleinen ennakkoäänestys

Vaalin toimittamista koskevat tarkat säännöt, joten vaalien ohjeisiin on perehdyttävä huolella.

 

YouTube-video

 

 Ohje: Yleinen ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyksen lähetekirje

Pikaohje vaalitoimitsijalle ennakkoäänestyksen toimittamisesta