11. Ääntenlaskenta ja vaalitulosten vahvistaminen 

Vaalipäivänä ennakkoäänten laskenta voidaan aloittaa aikaisintaan kello 14.00. On huolehdittava, että ennakkoäänistä ei välity mitään tietoja ennen kuin vaalipäivän äänestys on päättynyt.

YouTube-video

Ohje: Äänten laskeminen ja vaalin tuloksen vahvistaminen