Vaaliasiakirjat

Tältä sivulta löytyvät kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston vaaliasiakirjat äänestyslippuja ja
kuoria lukuun ottamatta.

Pöytäkirjamallit on lisätty omalle alasivulle. Luettelo vaalilautakuntien osoitteista lisätään tälle vaalisivustolle myöhemmin.

Tietosuojaseloste seurakuntavaalien laskentajärjestelmän ehdokastiedoista

Ehdokaslistan kuvaus 

Ehdokaslistan kuvaus (word-dokumentti, tallenna ensin omalle tietokoneellesi)

Kirkkovaltuuston vaali

Asiakirjat:

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja (word-dokumentti, tallenna ensin omalle tietokoneellesi)

Ehdokkaan suostumus

Ehdokkaan suostumus (word-dokumentti, tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus 

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus (word-dokumentti, tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Seurakuntaneuvoston vaali

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja ja sen liitteet seurakuntaneuvoston jäsenten vaalia varten suositellaan tulostettavaksi oranssille paperille. Pakollista se ei kuitenkaan ole.

Asiakirjat

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja (word-dokumentti, tallenna ensin omalle tietokoneellesi)

Ehdokkaan suostumus

Ehdokkaan suostumus (word-dokumentti, tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus 

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus (word-dokumentti, tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Vaalin yhteiset asiakirjat

Ennakkoäänestyksen lähetekirje

Luettelo ennakolta äänestäneistä

Kotiäänestyksen lähetekirje

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen

Ilmoituskortti

Ilmoituskortti (word-dokumentti, tallenna ensin omalle tietokoneellesi)

Äänestysalueisiin jakautuvan seurakunnan tulee lähettää ilmoituskortti äänioikeutetuille jäsenilleen viimeistään 19.10.2018. Ilmoituskortti lähetetään äänioikeutetun kielellä suomeksi tai ruotsiksi (ruotsinkielinen ilmoituskortti löytyy ruotsinkieliseltä puolelta). Jos seurakunta hoitaa itse ilmoituskortin painattamisen ja lähettämisen, tulee painotalon kanssa tarkistaa, että takapuolella (lähetekirje) vaaliviranomaisen tiedot osuvat lähetekuoren ikkunaan.  Jos seurakunta on tilannut vaalikirjeen äänioikeutetuille jäsenilleen, ilmoituskortti sisältyy kirjeeseen. Vaalikirjettä ei kuitenkaan voida lähettää niille äänioikeutetuille, joiden tiedot eivät ole sisältyneet oikeassa muodossa alkuperäiseen äänioikeutettujen luetteloon. Näitä henkilöitä ovat:

  • ne, joiden tiedot on lisätty äänioikeutettujen luetteloon vasta luettelon tarkistamisen yhteydessä, ja
  • ne, joiden tiedot ovat virheellisesti tulostuneet ”ei äänestysaluetta”-luettelolle.

Äänestysalueisiin jakautuneen seurakunnan tulee huolehtia itse ilmoituskortin lähettäminen edellä mainituille henkilöille siinäkin tapauksessa, että se on tilannut vaalikirjeen äänioikeutetuille jäsenilleen!

Ilmoituskorttia käytetään myös äänioikeudesta ilmoittamiseen silloin, kun henkilö saa äänioikeuden vaalilautakunnan tekemän itseoikaisun yhteydessä. Lue lisää: itseoikaisusta 15.8. jälkeen kirkkoon liittyvien kohdalla ja hallinnollisista ohjeista.

Saamenkieliset asiakirjat

Pöytäkirjamallit on tallennettu omalle alasivulle.

Kirkkovaltuuston vaali

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus

Seurakuntaneuvoston vaali

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus 

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus

Vaalin yhteiset asiakirjat

Luettelo ennakolta äänestäneistä 

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen

Ennakkoäänestyksen lähetekirje

Kotiäänestyksen lähetekirje

Tietosuojaseloste seurakuntavaalien laskentajärjestelmän ehdokastiedoista