Vaaliasiakirjat 

Tältä sivulta löytyvät kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston vaaliasiakirjat äänestyslippuja ja kuoria lukuun ottamatta.

Tallenna sähköisesti täytettävät asiakirjat omalle koneellesi, jotta lomakkeen ohjauskentät toimivat oikein. 

Luettelo vaalilautakuntien osoitteista lisätään tälle vaalisivustolle myöhemmin.

Tietosuojaseloste seurakuntavaalien laskentajärjestelmän ehdokastiedoista

Ehdokaslistan kuvaus

Tietosuojaseloste seurakuntavaalien vaalikoneen ehdokastiedoista

 

Kirkkovaltuuston vaali

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja (pdf-lomake)
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan eri kieliversiot löytyvät aikaisemmasta poiketen erillisinä dokumentteina. Tehdyllä muutoksella on pyritty parantamaan lomakkeiden saavutettavuutta verkkosivuilla digipalvelulain mukaisesti. Asiakirjan ruotsinkielinen versio löytyy ruotsinkielisiltä sivuilta täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä ja saamenkieliset versiot sivun alaosasta saamenkielisistä asiakirjoista.

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)
 

Seurakuntaneuvoston vaali

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja ja sen liitteet seurakuntaneuvoston jäsenten vaalia varten suositellaan tulostettavaksi oranssille paperille. Pakollista se ei kuitenkaan ole.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja (pdf-lomake)
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan eri kieliversiot löytyvät aikaisemmasta poiketen erillisinä dokumentteina. Tehdyllä muutoksella on pyritty parantamaan lomakkeiden saavutettavuutta verkkosivuilla digipalvelulain mukaisesti. Asiakirjan ruotsinkielinen versio löytyy ruotsinkielisiltä sivuilta täältä ja saamenkieliset versiot sivun alaosasta saamenkielisistä asiakirjoista.

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)
 

Vaalin yhteiset asiakirjat

Ennakkoäänestyksen lähetekirje (pdf-lomake. Jos tulostat lomakkeen itse, varmista että osoitekenttä näkyy lähetekuoressa)

Luettelo ennakolta äänestäneistä (pdf-lomake)

Kotiäänestyksen lähetekirje (pdf-lomake. Jos tulostat lomakkeen itse, varmista että osoitekenttä näkyy lähetekuoressa)

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen (pdf-lomake)

Ilmoituskortti (pdf-lomake)

Äänestysalueisiin jakautuvan seurakunnan tulee lähettää ilmoituskortti äänioikeutetuille jäsenilleen viimeistään 21.10.2022. Ilmoituskortti lähetetään äänioikeutetun kielellä suomeksi tai ruotsiksi (ruotsinkielinen ilmoituskortti löytyy ruotsinkieliseltä sivulta täältä). Jos seurakunta hoitaa itse ilmoituskortin painattamisen ja lähettämisen, tulee painotalon kanssa tarkistaa, että takapuolella (lähetekirje) vaaliviranomaisen tiedot osuvat lähetekuoren ikkunaan!  Jos seurakunta on tilannut vaalikirjeen äänioikeutetuille jäsenilleen, ilmoituskortti sisältyy kirjeeseen. Vaalikirjettä ei kuitenkaan voida lähettää niille äänioikeutetuille, joiden tiedot eivät ole sisältyneet oikeassa muodossa alkuperäiseen äänioikeutettujen luetteloon. Näitä henkilöitä ovat:

  • ne, joiden tiedot on lisätty äänioikeutettujen luetteloon vasta luettelon tarkistamisen yhteydessä, ja
  • ne, joiden tiedot ovat virheellisesti tulostuneet ”ei äänestysaluetta”-luettelolle.

Äänestysalueisiin jakautuneen seurakunnan tulee huolehtia itse ilmoituskortin lähettäminen edellä mainituille henkilöille siinäkin tapauksessa, että se on tilannut vaalikirjeen äänioikeutetuille jäsenilleen!

Ilmoituskorttia käytetään myös äänioikeudesta ilmoittamiseen silloin, kun henkilö saa äänioikeuden vaalilautakunnan tekemän itseoikaisun yhteydessä. Lue lisää: Hallinnollinen vaaliohje 4

 

Pohjoissaamenkieliset asiakirjat - Davvisámegielat áššegirjjit

Kirkkovaltuuston vaali - Girkostivrra válga

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja - Válljenalmmáiovttastusa vuođđudanáššegirji (pdf-lomake)
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan eri kieliversiot löytyvät aikaisemmasta poiketen erillisinä dokumentteina kyseisen kielen kohdalta. Tehdyllä muutoksella on pyritty parantamaan lomakkeiden saavutettavuutta verkkosivuilla digipalvelulain mukaisesti.

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus - Válljenalmmáiovttastus áššeolbmo nannehus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus - Válljenalmmáiovttastusa evttohasa miehtan ja nannehus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Seurakuntaneuvoston vaali - Searvegodderáđi válga 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja ja sen liitteet seurakuntaneuvoston jäsenten vaalia varten suositellaan tulostettavaksi oranssille paperille. Pakollista se ei kuitenkaan ole.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja - Válljenalmmáiovttastusa vuođđudanáššegirji (pdf-lomake)
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan eri kieliversiot löytyvät aikaisemmasta poiketen erillisinä dokumentteina kyseisen kielen kohdalta. Tehdyllä muutoksella on pyritty parantamaan lomakkeiden saavutettavuutta verkkosivuilla digipalvelulain mukaisesti.

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus - Válljenalmmáiovttastus áššeolbmo nannehus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus - Válljenalmmáiovttastusa evttohasa miehtan ja nannehus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Vaalin yhteiset asiakirjat - Válgga oktasaš áššegirjjit

Ennakkoäänestyksen lähetekirje - Sáttareive ovddalgihtii jienasteapmi  (pdf-lomake. Jos tulostat lomakkeen itse, varmista että osoitekenttä näkyy lähetekuoressa)

Luettelo ennakolta äänestäneistä - Ovddal gihtii jienastan olbmuid logahallan (pdf-lomake)

Kotiäänestyksen lähetekirje - Sáttareive ruovttus jienasteapmi (pdf-lomake. Jos tulostat lomakkeen itse, varmista että osoitekenttä näkyy lähetekuoressa)

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen - Almmuheapmi searvegoddeválggaid 2022 ruovttus jienasteapmái (pdf-lomake)

 

Inarinsaamenkieliset asiakirjat - Anarâškielâliih äššikirjeh

Kirkkovaltuuston vaali - Kirkkostiivrâ vaaljâ

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja - Väljejeijeeseervi vuáđudemäššikirje (pdf-lomake)
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan eri kieliversiot löytyvät aikaisemmasta poiketen erillisinä dokumentteina kyseisen kielen kohdalta. Tehdyllä muutoksella on pyritty parantamaan lomakkeiden saavutettavuutta verkkosivuilla digipalvelulain mukaisesti.

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus - Väljejeijeeseervi äššiulmuu nanodâs (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus - Väljejeijeeseervi iävtukkâs miettâm já nanodâs (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Seurakuntaneuvoston vaali - Servikodderääđi vaaljâ

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja ja sen liitteet seurakuntaneuvoston jäsenten vaalia varten suositellaan tulostettavaksi oranssille paperille. Pakollista se ei kuitenkaan ole.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja - Väljejeijeeseervi vuáđudemäššikirje (pdf-lomake)
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan eri kieliversiot löytyvät aikaisemmasta poiketen erillisinä dokumentteina kyseisen kielen kohdalta. Tehdyllä muutoksella on pyritty parantamaan lomakkeiden saavutettavuutta verkkosivuilla digipalvelulain mukaisesti.

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus - Väljejeijeeseervi äššiulmuu nanodâs (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus - Väljejeijeeseervi iävtukkâs miettâm já nanodâs (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Vaalin yhteiset asiakirjat - Vaaljâ ohtâsiih äššikirjeh

Ennakkoäänestyksen lähetekirje - Vuolgâttâsreivâ  munejienâstem (pdf-lomake. Jos tulostat lomakkeen itse, varmista että osoitekenttä näkyy lähetekuoressa)

Luettelo ennakolta äänestäneistä - Luvâttâllâm muuneeld jienâstâm ulmuin (pdf-lomake)

Kotiäänestyksen lähetekirje - Vuolgâttâsreivâ päikkijienâstem (pdf-lomake. Jos tulostat lomakkeen itse, varmista että osoitekenttä näkyy lähetekuoressa)

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen - Almottâttâm servikoddevaaljâi 2022 päikkijienâstmân (pdf-lomake)

 

Koltansaamenkieliset asiakirjat - Sääʹmǩiõllsaž äʹššǩeeʹrj

Kirkkovaltuuston vaali - Ceerkav-välddõõzz vaal

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja - Vaʹlljeemõhttõõzz altteemäʹššǩeʹrjj (pdf-lomake)
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan eri kieliversiot löytyvät aikaisemmasta poiketen erillisinä dokumentteina kyseisen kielen kohdalta. Tehdyllä muutoksella on pyritty parantamaan lomakkeiden saavutettavuutta verkkosivuilla digipalvelulain mukaisesti.

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus - Vaʹlljeemõhttõõzz võboršeeʹǩǩ miâsttmõš da ååsktõs (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus - Vaʹlljeemõhttõõzz äʹššoummu ååsktõs (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Seurakuntaneuvoston vaali - Sieʹbrrkåʹddsuåvtõõzz vaal

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja ja sen liitteet seurakuntaneuvoston jäsenten vaalia varten suositellaan tulostettavaksi oranssille paperille. Pakollista se ei kuitenkaan ole.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja - Vaʹlljeemõhttõõzz altteemäʹššǩeʹrjj (pdf-lomake)
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan eri kieliversiot löytyvät aikaisemmasta poiketen erillisinä dokumentteina. Tehdyllä muutoksella on pyritty parantamaan lomakkeiden saavutettavuutta verkkosivuilla digipalvelulain mukaisesti. 

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus - Vaʹlljeemõhttõõzz võboršeeʹǩǩ miâsttmõš da ååsktõs (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus - Vaʹlljeemõhttõõzz äʹššoummu ååsktõs (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Vaalin yhteiset asiakirjat - Vaal õhttsaž äʹššǩeeʹrj

Ennakkoäänestyksen lähetekirje - Vuõltteemǩeʹrjj ouddǩiõʹtte jiõnstummuš (pdf-lomake. Jos tulostat lomakkeen itse, varmista että osoitekenttä näkyy lähetekuoressa)

Luettelo ennakolta äänestäneistä - Loǥstõk ouddlest jiõnstam oummin Linkki avautuu uudessa välilehdessä(pdf-lomake)

Kotiäänestyksen lähetekirje - Vuõltteemǩeʹrjj dommjiõnstummuš (pdf-lomake. Jos tulostat lomakkeen itse, varmista että osoitekenttä näkyy lähetekuoressa)

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen - Iʹlmmtõõttmõš seäʹbrrkåʹddvaali 2022 dommjiõnstummša (pdf-lomake)

 

Lisätietoja: juristi Ranja Alava

Yhteydenotot alhaalla oikealla olevan Tuki-lomakkeen kautta.