Vaaliasiakirjat 

Tältä sivulta löytyvät kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston vaaliasiakirjat äänestyslippuja ja kuoria lukuun ottamatta.

Tallenna sähköisesti täytettävät asiakirjat omalle koneellesi, jotta lomakkeen ohjauskentät toimivat oikein. 

Pöytäkirjamallit on lisätty omalle alasivulle. Luettelo vaalilautakuntien osoitteista lisätään tälle vaalisivustolle myöhemmin.

 

Asiakirjoja lisätään sivuille sitä mukaa kun ne valmistuvat.

 

Kirkkovaltuuston vaali

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja (pdf-lomake)
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan eri kieliversiot löytyvät aikaisemmasta poiketen erillisinä dokumentteina. Tehdyllä muutoksella on pyritty parantamaan lomakkeiden saavutettavuutta verkkosivuilla digipalvelulain mukaisesti. Asiakirjan ruotsinkielinen versio löytyy ruotsinkielisiltä sivuilta täältä ja saamenkieliset versiot sivun alaosasta saamenkielisistä asiakirjoista.

Ehdokkaan suostumus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Seurakuntaneuvoston vaali

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja ja sen liitteet seurakuntaneuvoston jäsenten vaalia varten suositellaan tulostettavaksi oranssille paperille. Pakollista se ei kuitenkaan ole.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja (pdf-lomake)
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan eri kieliversiot löytyvät aikaisemmasta poiketen erillisinä dokumentteina. Tehdyllä muutoksella on pyritty parantamaan lomakkeiden saavutettavuutta verkkosivuilla digipalvelulain mukaisesti. Asiakirjan ruotsinkielinen versio löytyy ruotsinkielisiltä sivuilta täältä ja saamenkieliset versiot sivun alaosasta saamenkielisistä asiakirjoista.

Ehdokkaan suostumus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Vaalin yhteiset asiakirjat

Ennakkoäänestyksen lähetekirje (pdf-lomake. Jos tulostat lomakkeen itse, varmista että osoitekenttä näkyy lähetekuoressa)

Luettelo ennakolta äänestäneistä (pdf-lomake)

Kotiäänestyksen lähetekirje (pdf-lomake. Jos tulostat lomakkeen itse, varmista että osoitekenttä näkyy lähetekuoressa)

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen (pdf-lomake)

Äänestysalueisiin jakautuvan seurakunnan tulee lähettää ilmoituskortti äänioikeutetuille jäsenilleen viimeistään 21.10.2022. Ilmoituskortti lähetetään äänioikeutetun kielellä suomeksi tai ruotsiksi (ruotsinkielinen ilmoituskortti löytyy ruotsinkieliseltä sivulta täältä). Jos seurakunta hoitaa itse ilmoituskortin painattamisen ja lähettämisen, tulee painotalon kanssa tarkistaa, että takapuolella (lähetekirje) vaaliviranomaisen tiedot osuvat lähetekuoren ikkunaan!  Jos seurakunta on tilannut vaalikirjeen äänioikeutetuille jäsenilleen, ilmoituskortti sisältyy kirjeeseen. Vaalikirjettä ei kuitenkaan voida lähettää niille äänioikeutetuille, joiden tiedot eivät ole sisältyneet oikeassa muodossa alkuperäiseen äänioikeutettujen luetteloon. Näitä henkilöitä ovat:

  • ne, joiden tiedot on lisätty äänioikeutettujen luetteloon vasta luettelon tarkistamisen yhteydessä, ja
  • ne, joiden tiedot ovat virheellisesti tulostuneet ”ei äänestysaluetta”-luettelolle.

Äänestysalueisiin jakautuneen seurakunnan tulee huolehtia itse ilmoituskortin lähettäminen edellä mainituille henkilöille siinäkin tapauksessa, että se on tilannut vaalikirjeen äänioikeutetuille jäsenilleen!

Ilmoituskorttia käytetään myös äänioikeudesta ilmoittamiseen silloin, kun henkilö saa äänioikeuden vaalilautakunnan tekemän itseoikaisun yhteydessä. 

 

Pohjoissaamenkieliset asiakirjat

Kirkkovaltuuston vaali

Válljenalmmáiovttastusa vuođđudanáššegirji - Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja (pdf-lomake)
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan eri kieliversiot löytyvät aikaisemmasta poiketen erillisinä dokumentteina kyseisen kielen kohdalta. Tehdyllä muutoksella on pyritty parantamaan lomakkeiden saavutettavuutta verkkosivuilla digipalvelulain mukaisesti.

Válljenalmmáiovttastus áššeolbmo nannehus - Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Válljenalmmáiovttastusa evttohasa miehtan ja nannehus - Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Seurakuntaneuvoston vaali

Válljenalmmáiovttastusa vuođđudanáššegirji - Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja (pdf-lomake)
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan eri kieliversiot löytyvät aikaisemmasta poiketen erillisinä dokumentteina kyseisen kielen kohdalta. Tehdyllä muutoksella on pyritty parantamaan lomakkeiden saavutettavuutta verkkosivuilla digipalvelulain mukaisesti.

Válljenalmmáiovttastus áššeolbmo nannehus - Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Válljenalmmáiovttastusa evttohasa miehtan ja nannehus - Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Vaalin yhteiset asiakirjat

Ovddal gihtii jienastan olbmuid logahallan - Luettelo ennakolta äänestäneistä (pdf-lomake)

Almmuheapmi searvegoddeválggaid 2022 ruovttus jienasteapmái - Ilmoittautuminen kotiäänestykseen (pdf-lomake)

 

Inarinsaamenkieliset asiakirjat

Kirkkovaltuuston vaali

Väljejeijeeseervi vuáđudemäššikirje - Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja (pdf-lomake)
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan eri kieliversiot löytyvät aikaisemmasta poiketen erillisinä dokumentteina kyseisen kielen kohdalta. Tehdyllä muutoksella on pyritty parantamaan lomakkeiden saavutettavuutta verkkosivuilla digipalvelulain mukaisesti.

Väljejeijeeseervi äššiulmuu nanodâs - Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Väljejeijeeseervi iävtukkâs miettâm já nanodâs - Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Seurakuntaneuvoston vaali

Väljejeijeeseervi vuáđudemäššikirje - Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja (pdf-lomake)
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan eri kieliversiot löytyvät aikaisemmasta poiketen erillisinä dokumentteina kyseisen kielen kohdalta. Tehdyllä muutoksella on pyritty parantamaan lomakkeiden saavutettavuutta verkkosivuilla digipalvelulain mukaisesti.

Väljejeijeeseervi äššiulmuu nanodâs - Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Väljejeijeeseervi iävtukkâs miettâm já nanodâs - Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus (pdf-lomake. Tallenna ensin omalle tietokoneellesi, muista allekirjoitus!)

Vaalin yhteiset asiakirjat

Luvâttâllâm muuneeld jienâstâm ulmuin - Luettelo ennakolta äänestäneistä (pdf-lomake)

Almottâttâm servikoddevaaljâi 2022 päikkijienâstmân - Ilmoittautuminen kotiäänestykseen (pdf-lomake)

 

Koltansaamenkieliset asiakirjat