Pöytäkirjamallit

Pöytäkirja- ja liitemallit on tarkoitettu muokattaviksi seurakunnan omaan käyttöön sopiviksi. Liitteiden numerointi jatkuu aina edellisen pöytäkirjan liitteiden viimeisestä numerosta. 

Valitusosoitusmallit on linkitetty niiden kokousten alle, joissa tyypillisesti tehdään valituskelpoisia hallintopäätöksiä. Muiden kokousten osalta voi käyttää oman seurakunnan muutoksenhakuohjetta soveltuvin osin.

Esittelyteksti kirkkoneuvostolle vaalilautakunnan jäsenten valitsemiseksi

Esittelyteksti seurakuntaneuvostolle vaalilautakunnan jäsenten valitsemiseksi

 

Pöytäkirja 1: Vaalilautakunnan ensimmäinen kokous

Pöytäkirja 1, Liite 1: Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Pöytäkirja 1, Liite 2: Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

 

Pöytäkirjamalleja lisätään sivulle sitä mukaa kun ne valmistuvat