Pöytäkirjamallit

Pöytäkirja- ja liitemallit on tarkoitettu muokattaviksi seurakunnan omaan käyttöön sopiviksi. Liitteiden numerointi jatkuu aina edellisen pöytäkirjan liitteiden viimeisestä numerosta. 

Valitusosoitusmallit on linkitetty niiden kokousten alle, joissa tyypillisesti tehdään valituskelpoisia hallintopäätöksiä. Muiden kokousten osalta voi käyttää oman seurakunnan muutoksenhakuohjetta soveltuvin osin.

 

Pöytäkirja 1: Vaalilautakunnan ensimmäinen kokous

Pöytäkirja 1, Liite 1: Kuulutus valitsijayhdistyksen perustamisesta

Pöytäkirja 1, Liite 2: Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

 

Pöytäkirja 2: Vaalilautakunnan kokous syyskuun 17. tai 18. päivä

Pöytäkirja 2, Liite 3: Äänioikeutetujen luettelon tarkastuspöytäkirja

Pöytäkirja 2, Liite 4: Ilmoitus valitsijayhdistyksen asiamiehelle, perustamisasiakirjan allekirjoittajalle

Pöytäkirja 2, Liite 5: Kirjelmä valitsijayhdistyksen asiamiehelle, allekirjoittaneelle

Pöytäkirja 2, Liite 6: Ilmoitus henkilölle joka on useamman kuin yhden valitsijayhdistyksen ehdokas

Pöytäkirja 2, Liite 7: Kuulutus ennakkoäänestyksestä

Pöytäkirja 2, Liite 8: Lehti-ilmoitus seurakuntavaalien ennakkoäänestyksestä

 

Pöytäkirja 3: Vaalilautakunnan kokous 1.10.

Pöytäkirja 3, Liite 9: Ilmoitus ehdokaslistojen yhdistelmästä sanomalehdessä

Pöytäkirja 3, Liite 10 a: Kuulutus seurakuntavaaleista

Pöytäkirja 3, Liite 10 b: Äänestysalueisiin jakautunut seurakunnan kuulutus seurakuntavaaleista

Pöytäkirja 3: Valitusosoitus

 

Pöytäkirja 4: Vaalilautakunnan kokous, jossa päätetään valitusten johdosta annettavista lausunnoista hallinto-oikeudelle

 

Pöytäkirja 5: Vaalilautakunnan kokous 2.11.

Pöytäkirja 5: Valitusosoitus

 

Pöytäkirja 6: Vaalilautakunnan kokous 16.11.

Pöytäkirja 6, Liite 11: Ilmoitus vaalipöytäkirjan nähtävillä olosta

 

Pöytäkirja 7: Ennakkoäänestyspöytäkirja

 

Pöytäkirja 8:  Vaalipöytäkirja vaalitoimituksesta

 

Pöytäkirja 9: Vaalipöytäkirja ääntenlaskennasta

 

Pöytäkirja 10: Vaalin tuloksen vahvistaminen

Pöytäkirja 10, Liite 12 a: Ilmoitus vaalin tuloksesta ehdokkaalle

Pöytäkirja 10, Liite 12 b: Ilmoitus vaalin tuloksesta ehdokkaalle

Pöytäkirja 10, Liite 13: Ilmoitus vaalin tuloksesta, kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto

Pöytäkirja 10, Liite 14: Ilmoitus vaalin tuloksesta, yhteinen kirkkovaltuusto

Pöytäkirja 10, liite 15: Valitusosoitus

Vaalin tuloksen vahvistamispöytäkirjaan liitetään vallitusosoitus, ilmoitus todistuksineen pöytäkirjan nähtävillä olosta, ennakkoäänestyspöytäkirja, vaalipöytäkirja vaalitoimituksesta ja vaalipöytäkirja ääntenlaskennasta.