Vaalien järjestäminen seurakunnassa

Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään marraskuun kolmantena sunnuntaina eli 18.11.2018.

Vaalien ennakkoäänestys on 6.–10.11.2018 eli ennakkoäänestyspäivät ovat tiistaista lauantaihin.

Vaalilainsäädäntöön on tullut voimaan myös muita muutoksia, jotka vaikuttavat syksyn  seurakuntavaalien valmisteluun ja toimittamiseen. Näitä ovat muun muassa seuraavat muutokset:

  • Kirkkoherranvirasto tai seurakunnan toimisto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka.
  • Kirkkoherra ei ole enää pakollinen vaalilautakunnan jäsen. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä.
  • Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsen, varajäsen, vaalitoimitsija tai -avustaja. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä.
  • Äänioikeutettujen luetteloon ei enää merkitä äänioikeutettujen osoitteita.
  • Turvakiellosta tulostuu äänioikeutettujen luetteloon merkintä. Vain seurakunnan jäsenellä on oikeus äänioikeutettujen luettelon nähtävänä pidon aikana tarkastaa tietoja henkilötunnuksia lukuun ottamatta. Jos henkilöllä on turvakielto, hänen tietonsa voidaan antaa tarkastusta varten nähtäväksi vain hänelle itselleen.
  • Ilmoituskortit tulee lähettää äänestysalueisiin jakautuneissa seurakunnissa äänioikeutetuille viimeistään 30. päivänä ennen vaalipäivää, eli 19.10.2018.

Laki kirkkolain muuttamisesta (209/2018) ja kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta (210/2018) löytyvät säädöstietopankista osoitteessa www.finlex.fi.

Lisätietoja: lakimies Birgitta Hämäläinen

Kirkkohallituksen yleiskirje 1/2018