Hei laskentajärjestelmän käyttäjä, tässä muutama huomio tietojen tallentamiseen.

 • Ehdokaslistan nimi:
  • Muista sisällyttää sana ehdokaslista syötettävään listan nimeen.

 • Ehdokkaan nimi:
  • KVJ 15 §: ehdokaslistassa mainitaan kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen; Erikseen voidaan pyytää, että ehdokaslistojen yhdistelmässä käytettäisiin ehdokkaan etunimen rinnalla tai sen sijasta yleisesti tunnettua puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä ja että ehdokkaan tarkempi asuinpaikka mainittaisiin.

 • Suostumuslomakkeella nimi -kohdassa ilmoitetaan etunimet, samoin valitsijayhdistyksen ehdokaslistauksessa. Joten tähän voi laittaa kuten lomakkeella on ilmoitettu. Jos ehdokkaalla on useampi etunimi ja ilmoittaa vain yhden, voi laittaa ehdokkaan ilmoituksen mukaisesti vain yhden. Jos on säännöksen mukaisesti erikseen pyydetty, että käytettäisiin ehdokkaan etunimen rinnalla tai sijasta ehdokkaan puhuttelunimeä, niin sitten näin.

 • Ehdokkaan vaalikelpoisuus, ehdokkaiden vaalikelpoisuuden edellytykset:
  • Se tallennetaanko ehdokkaan, jonka vaalikelpoisuuden edellytyksistä pyydetään selvitys, tiedot laskentajärjestelmään, päätetään seurakunnassa.
  • Jos valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjaa ei voida täydennyksen tai oikaisun jälkeen hyväksyä, se on hylättävä. Jos virhe koskee vain jotakin ehdokasta, on ainoastaan hänen nimensä poistettava ehdokaslistasta.

   1. Ehdokas tallennettu laskentajärjestelmään
    -> Vaalikelvottomat ehdokkaat, jotka on todetaan vaalikelvottomiksi ennen virallista ehdokasasettelua, poistetaan laskentajärjestelmästä. Seurakunnan tulee tehdä tämä ennen ehdokasnumeroiden generointia.

HUOM! Ehdokkaan poisto poistaa ehdokkaan vain siitä vaalista, missä poisto tapahtuu. Jos hän on ehdolla molemmissa vaaleissa, tulee ehdokas poistaa molemmista vaaleista (seurakuntayhtymät).

Ehdokkaan poistaminen tulee ilmoittaa valas.kirkkohallitus@evl.fi -osoitteeseen, jotta ehdokkaan tiedot poistetaan myös vaalikoneesta.

   1. Ehdokasta ei ole tallennettu laskentajärjestelmään

-> Mikäli ehdokas todetaan kokouksessa vaalikelpoisesti, lisätään hänen tietonsa laskentajärjestelmään ennen ehdokasnumeroiden generointia.

-> Ilmoitetaan ehdokkaan tiedot valas.kirkkohallitus@evl.fi -osoitteeseen, vaalikoneen käyttäjätunnuksen lähettämistä varten.

 • Jos ehdokas todetaan vaalikelvottomaksi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty ehdolle vaaleihin, merkitään hänet laskentajärjestelmään vaalikelvottomaksi. Tällöin hänelle annetut äänet luetaan sen listan hyväksi, missä hän on ollut ehdolla.

Tämä vaatii pääkäyttäjätason oikeudet, koska ehdokastiedot ovat lukittu virallisen ehdokasasettelun jälkeen. kts. Kirkon vaalijärjestys kohta 49§ "Jos käy ilmi, että ehdokas ei ole vaalikelpoinen tai on kuollut, tulevat hänelle annetut äänet sen ehdokaslistan hyväksi, jossa hän on ollut ehdokkaana.”

 • Käyttöohjeet

Laskentajärjestelmän käyttöohjeet löytyvät laskentajärjestelmästä.