Seurakuntayhtymässä uudella rakennuksella voi olla väärä seurakuntatieto

Kirkkohallituksen tietoon on tullut, että joissakin seurakuntayhtymissä on uusille rakennuksille annettu väärä seurakuntatieto. Seurakuntatiedoksi on maistraatissa annettu seurakuntayhtymässä sen seurakunnan 6-numeroinen seurakuntakoodi (prvkoodi), joka on numeroarvoltaan pienin. Tämä väärä seurakuntatieto on näin myös tallentunut ao. rakennuksessa asuvien tai siihen muuttaneiden jäsenten seurakuntatiedoksi.

Seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien tulee tarkistaa uusien rakennusten (uusien asuinalueiden) jäsenten seurakuntatiedot. Mikäli näissä on korjattavaa, tulee seurakunnan olla yhteydessä suoraan maistraattiin tietojen korjausta varten. Korjaukset päivittyvät Kirjuriin VTJ-muutosliikenteen myötä.

Seurakuntavaalien osalta virheelliset seurakuntatiedot voidaan korjata itseoikaisun avulla. Seurakunnan tulee tehdä Kirjurin tukeen jira-tiketti, johon liittää tiedot osoitteista, joissa on havaittu seurakuntatiedon olevan virheellinen. Tämän perusteella Kirjurista ajetaan itseoikaisua varten lista äänioikeutetuista jäsenistä, joilla on virheellinen seurakuntatieto. Tämä listaus voidaan liittää osaksi äänioikeutettujen luetteloa. Tarvittaessa Kirkkohallitus poistaa myös ilmoituskorttitiedostoista virheellisissä seurakunnissa olevat henkilöt.

Jira-tiketin voi tehdä osoitteessa: https://jira.evl.fi